התקן עידו® לממ"ד

מאושר ע"י פיקוד העורף

נבדק ע"י מכון התקנים

בעל סימן מסחר

פטנט ייחודי לאטימה וברז פאניקה

אישור פיקוד העורף

הקפידו על התקנה נכונה לפי הוראות פיקוד העורף