מדיניות האיכות

» הנהלת החברה מאמצת את דרישות ניהול האיכות ומונחי האיכות המפורטים ותואמים לדרישות תקן ISO 9001 מהדורת 2015 (ISO 9001:2015), דרישות חוק ותקנות רלוונטיות.

» הנהלת החברה תקים מערכת ניהול איכות העונה לדרישות וציפיות הלקוח ומקיימת את דרישות תקן ISO 9001:2015 ותשפר אותה בהתמדה.

» החברה מתחייבת ליישם את הנהלים בקובץ על פי 9001:2015 ISO מתוך מדיניות של התייעלות ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות תוך עמידה בהוראות, הזמנות לקוח וחוזים.

» הנהלת החברה תקבע ותקצה את המשאבים הנדרשים לקיום מערכת ניהול האיכות.

» מערכת ניהול האיכות תתייחס לסיכונים וההזדמנויות הנמצאים בכל אחד מן התהליכים בחברה, תבטיח טיפול נאות בסיכונים ותקדם את ההזדמנויות לשיפור.

» הנהלת החברה מתחייבת להפיץ את עקרונות מדיניות האיכות בארגון, לקבוע מטרות ויעדים למערכת ניהול האיכות, תכניות להשגתן ולבקר ולמדוד את עמידתה במטרות אלו.

» הנהלת החברה מתחייבת לקבוע מהו הידע ההכרחי להפעלת התהליכים בחברה, לשמר את הידע הקיים בחברה ולעדכנו, להשקיע במשאב האנושי, לשפרו ולקדמו. ההנהלה תגלה מעורבות ומחוייבות ותעודד עובדים לתרום לאפקטיביות של מערכת ניהול האיכות.

» בעיות איכות הנובעות מכל אחד משלבי הביצוע תיבדקנה ביסודיות עד מציאת פתרונות מקצועיים ויעילים למניעת הישנות בעיות אלו. יבוצעו כל הצעדים הנדרשים על מנת לבצע פעולות מתקנות וסופיות.

» הנהלת החברה תדריך, תלמד ותנחה את כל עובדיה לנהוג על פי נהלי האיכות. מדיניות האיכות תועבר לכל רמות העובדים, מההנהלה דרך העובדים על ידי ביצוע הדרכות שוטפות ותקופתיות.

» הנהלת החברה תנהיג באופן שוטף מבדקים פנימיים במועדים קבועים על מנת לוודא יישום האפקטיבי שלהם.


לפרטים נוספים קישור למועצה לצרכנות